Cung cấp giống sầu riêng musang king đạt chuẩn GKP.

Cơ sở cung cấp giống cây trồng Tây Nguyên. Hiện chúng tôi đang cung cấp số lượng giống sầu riêng Musang king (Sầu riêng Malaysia).Cơ sở ký hiệp đồng đảm bảo giống đồng thời bao tiêu sản phẩm với mức giá hấp dẫn nhất.Đặc điểm của giống sầu riêng Musang King
  • Giống th*ch nghi tốt với điều kiện sinh thái tại nước ta, đặc biệt l* các tỉnh nằm trong khu vực Tây Nguyên.
  • Phương thức trồng v* trông nom na ná với các giống sầu riêng thông thường.
  • Cây trưởng th*nh đạt chiều cao tối đa l* 5m, thời gian bắt đầu thu hoạch từ 3-5 năm kể từ ng*y trồng cây con.
  • Quả có hình dáng bầu dục, cuống v* vỏ có m*u xanh đ*m. Gai quả lớn, tương đối thưa. Cuống v* thân trái có những đường rãnh phân chia thân trái th*nh 5 múi rõ rệt.
  • Thịt quả có m*u v*ng đ*m như m*u nghệ, cơm d*y mịn không có xơ, mô thịt quả kết liên chém.
  • Hương vị đặm đ*, hương thơm đặc trưng, ăn rất ngon đã miệng m* không ngán.
  • Hạt nhỏ v* lép nên lượng thịt quả chiếm rất nhiều.
  • Khi ch*n quả sẽ tự rụng nên không tốn ph* v* nhân lực để thu hái quả.

liên tưởng trực tiếp: 0914.599.143