hiện giờ tầm giá của quả sầu riêng đang tăng mạnh giao động trong khoảng 50 đến 70.000 1 kg. do đó đa số b* con dân c*y đang với ý định cải thiện kinh...