Cung cấp giống sầu riêng musang king đạt chuẩn GKP.

Cơ sở cung cấp giống cây trồng Tây Nguyên. Hiện chúng tôi đang cung cấp số lượng giống sầu riêng Musang...